VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TVIRTINAMŲ/REGISTRUOJAMŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO VEIKLĄ, KODŲ SĄRAŠAS

  1. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi turėti veterinarinį patvirtinimą, kodai:

01 – galvijų surinkimo centras;

02 – kiaulių surinkimo centras;

03 – galvijų ir kiaulių surinkimo centras;

07 – prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;

08 – avių ir ožkų surinkimo centras;

10 – prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;

11 – bulių spermos surinkimo centras;

12 – bulių spermos laikymo centras;

13 – bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;

14 – bulių spermos ir galvijų embrionų ir oocitų laikymo centras;

15 – galvijų embrionų gavybos grupė;

16 – galvijų embrionų surinkimo grupė;

17 – kuilių spermos surinkimo centras;

18 – kuilių spermos, embrionų ir oocitų laikymo centras;

19 – kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;

20 – arklių karantino punktas;

21 – arklių surinkimo centras;

22 – naminių paukščių karantino punktas;

23 – akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;

25 – 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;

26 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;

27 – įmonė, kurui naudojanti šalutinius gyvūninius produktus arba jų gaminius;

29 – 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

30 – 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

31 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

32 – biologinių dujų gamybos įmonė;

33 – komposto gamybos įmonė;

34 – šalutinių gyvūninių produktų gaminių sandėliavimo įmonė;

35 – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;

38 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių bendrojo deginimo įmonė;

39 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių deginimo įmonė;

40 – organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonė;

43 – naminių paukščių perinimo ūkis;

44 – paukščių dedeklių auginimo ūkis;

45 – beketerių (Ratitae) paukščių auginimo ūkis;

46 – mėsinių naminių paukščių auginimo ūkis;

47 – naminių paukščių veisimo ūkis;

48 – gyvūnų augintinių viešbutis;

50 – gyvūnų vežėjai (bet kokiu atstumu, II tipas);

51 – galvijų karantino punktas;

52 – kiaulių karantino punktas;

53 – avių ir ožkų karantino punktas;

54 – egzotinių paukščių karantino punktas;

55 – gyvūnų globos vieta;

56 – kitų gyvūnų karantino punktas;

57 – akvakultūros gyvūnų karantino punktas;

59 – bandomųjų gyvūnų veisimo įmonė;

60 – bandomųjų gyvūnų tiekimo įmonė;

61 – bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė;

62 – veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos;

63 – gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;

64 – kita ūkio subjektų veikla;

66 – prekiautojo arkliais patalpos;

68 – ūkio subjektas, naudojantis gyvūninius produktus pašarams gaminti;

70 – avių ir ožkų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo, laikymo centras;

71 – verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta;

72 – uždaras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais ir kuris kelia didelę užkrečiamųjų ligų riziką;

73 – prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;

75 – prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;

81 – transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;

83 – kiaulių embrionų gavybos grupė;

84 – kiaulių embrionų surinkimo grupė;

85 – avių ir ožkų embrionų gavybos grupė;

86 – avių ir ožkų embrionų surinkimo grupė;

87 – žuvivaisos įmonė;

88 – vaistinių pašarų gamybos įmonė;

90 – gyvūnų vežėjai (trumpais atstumais, I tipas);

91 – naminių paukščių auginimo ūkis;

92 – eržilų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo arba laikymo centras;

94 – naminių paukščių veislininkystės ūkis;

97 – šunų, kačių ir šeškų surinkimo centras;

98 – gyvūnų augintinių karantino punktas;

101 – akvakultūros ūkis, kuriame nustatytą laiką atskirai laikomi galimai užsikrėtę akvakultūros gyvūnai;

102  – atviras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais.

  1. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi būti registruoti, kodai:

04 – prekiautojas galvijais;

05 – prekiautojas kiaulėmis;

06 – prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;

09 – prekiautojas avimis ir ožkomis;

24 – gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas (atskirtas ūkis);

28 – prekiautojas šalutiniais gyvūniniais produktais ir (ar) jų gaminiais;

36 – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

37 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ne pašarams gaminti, tvarkymo įmonė;

42 – aliejaus-chemijos įmonė;

49 – prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;

58 – ekstensyvios akvakultūros tvenkiniai, kuriuose akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;

65 – prekiautojas arkliais;

69 – veterinarijos paslaugų teikėjas;

74 – prekiautojas naminiais paukščiais;

76 – prekiautojas akvakultūros gyvūnais;

77 – gyvūnų augintinių veisėjas;

78 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių vežėjas;

79 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojas;

80 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių naudotojas, kuris šalutinius gyvūninius produktus ir (ar) jų gaminius naudoja kitais, nei ūkinių gyvūnų šėrimo, tikslais, pvz., diagnostikos, mokymo ar mokslinių tyrimų tikslais ir kt.;

82 – ūkio subjektas, naudojantis perdirbtus gyvūninius baltymus ir (ar) 2 kategorijos mėsos kaulų miltus kaip organines trąšas dirvožemio savybėms gerinti;

89 – kiti šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių tvarkymo subjektai;

93 – cirkas;

95 – kailinių gyvūnų laikytojai;

96 – kita veikla;

99 – tvenkinys ar kitas vandens telkinys, skirtas mėgėjų žvejybai, kuriame vandens gyvūnų ištekliai periodiškai papildomi;

100 – smulkusis akvakultūros ūkis, mažais kiekiais gaminantis ir tiekiantis akvakultūros

gyvūnus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams.

 

MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner