Konsultavimo ir dokumentų rengimo paslaugos VMVT kontroliuojamiems, kita nei maisto tvarkymo veikla užsiimantiems ūkio subjektams

Veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimas/registravimas, konsultavimas ir dokumentų rengimas

Ūkio subjektai, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, vykdantys Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) kontroliuojamą veiklą (VMVT kontroliuojamų veiklų sąrašas pateikiamas čia, turi būti patvirtinti/registruoti ir turėti veterinarinio patvirtinimo/registracijos numerį.

 

Tokie ūkio subjektai patvirtinami/registruojami vadovaujantis VMVT direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. B1-146 “  Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka

Ūkio subjektai, vykdantys pašarų tvarkymo veiklą, tvirtinami/registruojami Žemės ūkio ministro įsakymuose nustatyta tvarka kokios pašarų tvarkymo veiklos tvirtinamos, o kokios registruojamos rasite čia.

Siūlomos paslaugos

  • Parengiame dokumentus, reikalingus pateikti veterinarinės kontrolės subjekto, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, patvirtinimui/registracijai VMVT.
  • Parengiame privalomus pildyti dokumentus, pradėjus vykdyti veiklą.
  • Konsultuojame dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.
  • Raštų, elektroninių paklausimų VMVT rengimas, konsultavimas dėl priemonių VMVT patikrinimų metu nustatytiems teisės aktų reikalavimų pažeidimams šalinti, trūkumų šalinimo planų rengimas ir derinimas.
  • Konsultavimas ir dokumentų rengimas kitais VMVT taikomų reikalavimų klausimais pagal Kliento poreikius.

Norite pradėti bendradarbiauti?

  • Vertiname kiekvieną savo klientą bei jo pasitikėjimą mumis. 
  • Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, kad užtikrinti efektyvią veiklą ir optimalius rezultatus.
  • Skatiname atvirą, pasitikėjimu paremtą bendravimą su kiekvienu iš Jūsų.
MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner