Apie mus

Tikslas

Teikti profesionalias plataus spektro konsultavimo paslaugas maisto saugos, kokybės, ženklinimo, maisto technologijų, savikontrolės sistemos diegimo ir taikymo srityse.

Mūsų misija

Profesionalia pagalba padėti klientams užtikrinti maisto saugą ir kokybę visuose maisto tvarkymo etapuose: nuo žaliavų paruošimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui.

Vizija

Tapti ilgalaikiu ir patikimu kliento partneriu užtikrinant tvarkomo maisto saugą ir kokybę bei didinant vartotojų pasitikėjimą. 

Kas mes?

UAB ,,Maisto ir veterinarijos konsultacijų centras” – konsultavimo paslaugas teikianti įmonė, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos ir ilgametę patirtį turintys specialistai, savo profesines žinias gilinę tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse organizuotuose mokymuose, seminaruose. Mūsų specialistai pasirengę Jums padėti sėkmingai plėtoti verslą, kad jis atitiktų visus maisto saugai ir kokybei taikomus teisės aktų reikalavimus.

Kodėl pasirinkti mus?

Siekiame profesionaliai teikti konsultacijas bei užtikrinti ilgalaikį
bendradarbiavimą sąžiningu bei atsakingu darbu.

Sudarydamas maisto produktų maistingumo deklaraciją gamintojas turi pateikti vidutines
maistinių medžiagų vertes, pagrįstas:

-atlikta maisto produkto analize arba

-skaičiavimu, pagrįstu žinomomis ar faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių vidutinėmis
vertėmis arba

-skaičiavimu, pagrįstu visuotinai nustatytais ir priimtais duomenimis.

Atliekame maisto produktų, patiekalų teorinius maistingumo skaičiavimus, remiantis maisto
produktų sudėties duomenų bazėmis arba gamintojo pateiktomis faktinėmis sudedamųjų
dalių vidutinėmis vertėmis*.

*Užsakovas privalo pateikti maisto produkto(-ų), patiekalo(-ų) receptūras: sudedamąsias
dalis, sudedamųjų dalių neto svorius, svorio nuokrypius arba išeigos koeficientus ar gatavo
produkto išeigą. Papildomai užsakovas gali pateikti maisto produkto(-ų), patiekalo(-ų)
sudedamųjų dalių maistingumo duomenis, išlikimo koeficientus arba maistinių medžiagų
svorio nuokrypius atlikus technologinį procesą, gruzdinimo metu sugeriamą riebalų kiekį
(jeigu toks technologinis procesas atliekamas).

Maisto tvarkymo subjektų gaminami rinkai tiekiami maisto produktai ir viešojo
maitinimo įstaigose realizuojami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai
turi būti pagaminti pagal maisto tvarkymo subjekto ar viešojo maitinimo
įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras, technologinius aprašymus.

Teikiamos paslaugos:

Rengiame patiekalų, gaminių technologinius aprašymus.

Koreguojame jau turimas patiekalų, gaminių receptūras, technologinius
aprašymus.

Konsultuojame dėl patiekalų, gaminių receptūrų, technologinių aprašymų
rengimo.

Konsultuojame ir teikiame informaciją apie ES ir LR teisės aktų reikalavimus,
reglamentuojančius maisto produktų ženklinimą.

Rengiame maisto produktų ženklinimo etiketes.

Koreguojame jau parengtas maisto produktų ženklinimo etiketes pagal teisės
aktų reikalavimus.

Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties vertinimą

Siūlome mobilaus maisto saugos vadybininko paslaugą efektyviam savikontrolės
sistemos veikimui užtikrinti Jūsų įmonėje:

– savikontrolės sistemos (GHP, RVASVT) diegimas, priežiūra, konsultavimas,
darbuotojų apmokymas dirbti pagal savikontrolės sistemos principus.

– savikontrolės sistemų (GHP, RVASVT) vidinių auditų planų sudarymas, auditų
atlikimas, audito klausimynų, ataskaitų rengimas, koregavimo veiksmų plano
nustatytiems trūkumams šalinti pateikimas.

Maisto saugos vadybininkas periodiškai, suderintu laiku atvyksta į Jūsų įmonę, įvertina
savikontrolės sistemos būklę, ruošia, koreguoja savikontrolės dokumentaciją
(įsakymus, dokumentų, savikontrolės žurnalų, instrukcijų, valymo,
plovimo-dezinfekavimo planų, laboratorinių tyrimų plano, personalo mokymo plano ir
kt. rengimas).

Konsultuojame naujai įsigaliojusių teisės aktų reikalavimų klausimais.

Susisiekite su mumis  

Norite pradėti bendradarbiauti?​

  • Vertiname kiekvieną savo klientą bei jo pasitikėjimą mumis. 
  • Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, kad užtikrinti efektyvią veiklą ir optimalius rezultatus.
  • Skatiname atvirą, pasitikėjimu paremtą bendravimą su kiekvienu iš Jūsų.
MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner