fbpx

Konsultavimas/dokumentų rengimas

    • Maisto tvarkymo patalpų technologinių projektų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas, konsultavimas dėl maisto tvarkymo patalpų planavimo/rekonstravimo, technologinių procesų išdėstymo, gamybinio proceso aprašymo rengimas/koregavimas.
    • Raštų, elektroninių paklausimų VMVT rengimas, konsultavimas dėl priemonių VMVT patikrinimų metu nustatytiems teisės aktų reikalavimų pažeidimams šalinti, trūkumų šalinimo planų rengimas ir derinimas.
    •  Maisto tvarkymo sąlygų įvertinimas ir konsultavimas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams maisto tvarkymo vietoje (įmonėje).
    • Konsultavimas kitais maisto saugos ir kokybės klausimais pagal Kliento poreikius.
    •  
Consent Management Platform by Real Cookie Banner