Maisto papildų notifikavimas

  • Lietuvoje gali būti prekiaujama tik notifikuotais maisto papildais. Notifikavimo procedūra yra viena iš maisto papildų kontrolės sudedamųjų dalių. Notifikavimo metu vertinama produkto etiketėje pateikta informacija, ar maisto papildų sudėtis ir ženklinimas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar jie yra saugūs ir tinkami vartoti, ar neklaidina vartotojo.

   Teikiamos paslaugos:

   • Rengiame ir teikiame kompetentingoms institucijoms notifikavimo pranešimus ir lydinčius dokumentus.
   • Atstovaujame klientus ir atliekame visus būtinus veiksmus maisto papildų notifikavimui.
   • Atliekame maisto papildų ženklinimo etiketės vertinimą.
   • Atliekame teiginių apie maistingumą ir sveikatingumą atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą. 
   • Teikiame konsultacijas maisto papildų ženklinimo, saugos, notifikavimo klausimais. 
MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner