Maisto saugos konsultanto paslauga

Home » Maisto Verslui » Užsiimantiems maisto verslu » Maisto gamyba » Maisto saugos konsultanto paslauga
  • Siūlome mobilaus maisto saugos konsultanto paslaugą efektyviam savikontrolės sistemos veikimui ir atitikties maisto tvarkymo reikalavimams užtikrinti Jūsų įmonėje.
  • Maisto saugos konsultantas pagal suderintą grafiką atvyks į Jūsų įmonę ir suteiks tokias paslaugas:
  • – savikontrolės sistemos (GHP, RVASVT) dokumentų rengimas, priežiūra, konsultavimas, darbuotojų apmokymas dirbti pagal savikontrolės sistemos principus;  
  • – savikontrolės sistemų (GHP, RVASVT) vidinių auditų planų sudarymas, auditų atlikimas, audito klausimynų, ataskaitų rengimas, koregavimo veiksmų plano nustatytiems trūkumams šalinti pateikimas; 
  • – maisto tvarkymo sąlygų atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimas, rekomendacijų neatitikimams šalinti teikimas, konsultavimas dėl atitikties maistą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; 
  • – trūkumų šalinimo planų rengimas ir derinimas po atliktų VMVT patikrinimų, priemonių trūkumams šalinti įgyvendinimo kontrolė, informacijos apie pašalintus trūkumus teikimas VMVT.
MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner