Savikontrolės sistema

Home » Maisto Verslui » Užsiimantiems maisto verslu » Maisto gamyba » Savikontrolės sistema
 • Maisto tvarkymo subjektai, tvarkydami maistą, turi taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (toliau – RVASVT) sistemą arba naudotis konkrečios maisto tvarkymo srities geros higienos praktikos taisyklėmis (toliau – GHP taisyklės).

  Teikiamos paslaugos:

  • Savikontrolės sistemos (RVASVT, GHP) dokumentų rengimas/koregavimas, periodinė peržiūra ir atnaujinimas.
  • Savikontrolės sistemos (RVASVT, GHP) vidinių auditų planų sudarymas, auditų atlikimas, audito klausimynų, ataskaitų rengimas, koregavimo veiksmų plano nustatytiems trūkumams šalinti pateikimas. 
  • Darbuotojų apmokymas dirbti pagal savikontrolės sistemos principus, konsultavimas savikontrolės sistemos diegimo ir taikymo klausimais.
  • Savikontrolės sistemos veikimo efektyvumo ir atitikties maisto saugos ir kokybės reikalavimams įvertinimas maisto tvarkymo vietoje (įmonėje).
MVKC
Consent Management Platform by Real Cookie Banner