Ūkininkams ir smulkiems gamintojams teikiamos paslaugos

Supaprastinta maisto saugos užtikrinimo sistema mažais kiekiais gaminamų
gyvūninių produktų tiekėjams

Home » Maisto Verslui » Planuojantiems užsiimti maisto verslu » Maisto gamyba » Supaprastinta maisto saugos užtikrinimo sistema mažais kiekiais gaminamų gyvūninių produktų tiekėjams
*Ūkio subjektai, gaminantys ir tiekiantys vietinei rinkai mažais kiekiais gyvūninius maisto produktus, gaminamų produktų saugai užtikrinti privalo įdiegti savikontrolės sistemą, paremtą rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais arba geros higienos praktika. Tačiau teisės aktai neprieštarauja, kad labai mažose gamybos įmonėse (ūkiuose) būtų taikoma supaprastinta maisto saugos užtikrinimo sistema.

Naujas pasiūlymas ūkininkams ir smulkiems gamintojams!

Supaprastinta maisto saugos užtikrinimo sistema mažais kiekiais gaminamų gyvūninių produktų tiekėjams

Rengiame maisto saugos užtikrinimo sistemas ūkio subjektams, vykdantiems žemiau nurodytas veiklas:

  • Žalio pieno ir pieno gaminių gamyba
  • Žuvininkystės produktų gamyba
  • Mėsos išpjaustymas, mėsos pusgaminių ir gaminių gamyba
  • Mėsos išpjaustymas, mėsos pusgaminių ir gaminių gamyba
  • Paukščių skerdimas, išpjaustymas
  • Triušių skerdimas, išpjaustymas

Supaprastintos maisto saugos užtikrinimo sistemos privalumai

– maisto gamintojui lengviau suprantama ir įgyvendinama, maksimaliai sumažinanti privalomų pildyti duokumentų ir tuo pačiu registruojamų duomenų kiekį (lyginant su individualia rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistema arba geros higienos praktikos taisyklėmis (GHPT);

atitinkanti konkretaus gamintojo vykdomos maisto tvarkymo veiklos sąlygas ir gaminamų produktų rūšis (skirtingai nei geros higienos praktikos taisyklės (GHPT), parengtos atskiroms maisto tvarkymo sritims);

ženkliai mažesnė kaina lyginant su individualios RVASVT sistemos parengimo paslauga.

Norite pradėti bendradarbiauti?

  • Vertiname kiekvieną savo klientą bei jo pasitikėjimą mumis. 
  • Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, kad užtikrinti efektyvią veiklą ir optimalius rezultatus.
  • Skatiname atvirą, pasitikėjimu paremtą bendravimą su kiekvienu iš Jūsų.

Panašios paslaugos

MVKC